แฟรนไชส์

ไอแมคจินตคณิต เป็นธุรกิจการศึกษาที่ตอบโจทย์ทั้งพ่อแม่ เด็กๆ และเปิดโอกาส ให้เป็นทางเลือกที่น่าสนใจกับผู้ที่จะทำธุรกิจด้านนี้

หลักสูตรแฟรนไชส์ของไอแมคจินตคณิต

– จินตคณิต Finger math & Abacus

– Imac genius : Logical thinking

– Smart English for kids

How our franchise work?

ที่ไอแมคจินตคณิต เรามุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรและการบริหารงานของสาขาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเป้าหมายที่วางไว้  ปัจจุบันเรามีความพร้อมในทุกด้านเพื่อสร้างศักยภาพให้ไอแมค ฟอร์ คิดส์ สามารถเป็นหนึ่งใน สถาบันเด็กเล็กที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย ด้วยความพร้อมในด้าน : 

1.         หลักสูตรที่ดี

            ทุกหลักสูตรถูกพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง และมีการเปิดการเรียนการสอนของสำนักงานใหญ่ มีการเก็บข้อมูลและประเมินผลการเรียนของเด็กๆที่ได้เรียนจบหลักสูตร พบว่าเด็กๆที่เรียนคอร์สของสถาบัน ผ่านการประเมินและมีทักษะรอบด้านที่สามารถต่อยอดการเรียนรู้ไปยังวิชาอื่นๆได้

2.         สื่อการเรียนการสอนมีคุณภาพ

 เรามีการปรับปรุงคุณภาพของสื่อและอุปกรณ์ในการเรียนการสอนอย่างตัวเนื่อง

 3.        การจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์ที่สร้างสรรค์

ไอแมคมีการจัดการแข่งขันจินตคณิต  ซึ่งจัดประจำทุกปีและมีความต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นให้เด็กๆได้สามารถแสดงความสามารถในการคำนวณตัวลข ถือเป็นการวัดผลความสำเร็จของการเรียนการสอนของแต่ละสาขา ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่ามีเด็กๆจำนวนมาก หลากหลายพื้นที่ทั่วประเทศที่สามารถคิดคำนวณตัวเลขได้อย่างรวดเร็วแม่นยำ สิ่งเหล่านี้เปรียบเสมือนรางวัลให้กับทีมงาน ที่จะนำมาพัฒนาหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

สิ่งที่แฟรนไชซีจะได้รับ

1. สิทธิ์ในการใช้ชื่อและเครื่องหมายการค้า (โลโก้)

2. ฟรีค่ารอยัลตี้

3. ต่อสัญญาทุก 3 ปี

4. อบรมครูผู้สอน 3 ท่าน (รวมผู้ประกอบการ) ฟรี

5. แบบฟอร์มรับสมัครนักเรียน, แบบฟอร์มประกาศนียบัตร

6. โปรแกรมการจัดการข้อมูลนักเรียน (ฐานข้อมูล, ปริ้นท์ใบเสร็จรับเงิน)

7. โปรแกรมช่วยสอน

8. สื่อการตลาดและโฆษณา ได้แก่ ใบปลิว โบรชัวร์ ป้าย ไฟล์อาร์ตเวิร์คต่างๆ

9. อุปกรณ์การเรียนการสอนเบื้องต้น

10. ได้รับสิทธิ์ Franchise อย่างชัดเจนในพื้นที่ที่กำหนด

11. การประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง

12. ให้คำปรึกษาแนะนำผู้ประกอบการ ฟรี ตลอดสัญญา

ราคาแฟรนไชส์ : 199,000 บาท

ระยะเวลาคืนทุน : 5 เดือน – 1 ปี