เกี่ยวกับเรา

สถาบัน ไอแมคจินตคณิต ผู้นำหลักสูตรการคิดเลขเร็วด้วยนิ้วมือเจ้าแรกแห่งประเทศไทย ดำเนินธุรกิจด้านการศึกษา การสอนจินตคณิตให้กับเด็กๆและเป็นมาสเตอร์แฟรนไชส์ ให้กับสถาบันไอแมคจินตคณิตทั่วประเทศ ภายใต้การบริหารงานของ บริษัท เค.ที.พี เอ็ดดูเคชั่น โดยมี ดร.มันทนาภรณ์ พิพิธหิรัญการ ผู้เป็น CEO และพัฒนาหลักสูตรมาอย่างต่อเนื่องมากกว่า 15 ปี