สาขา

สาขาชื่อที่อยู่เบอร์โทรEmail/ Line id
ไอแมคเมืองสงขลาคุณสุกัญญา  จันทร์ประทุม21 ถนนไทรบุรี ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา082-436-9019pipelovy@hotmail.com
ไอแมคโคราชคุณวีระชัย  เทอดตระกูลรัตน์2966/122 หมู่บ้านสมบัติธานีโนเบิลแลนด์ ถ.เดชอุดม  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 081-547-8790 /                093-6024645
ไอแมคพังงาคุณกันต์ณัชชา  สุวรรณ  291/5  ถนนราษฎร์บำรุง  อ.ตะกั่วป่า  จ.พังงา  82110084-445-7779tonkluay84@hotmail.com
ไอแมคระนองคุณณัฐพร  สุขสมัย401/2  ถนนเพชรเกษม ต.บางนอน  อ.เมือง  จ.ระนอง  85000 087-620-5584 kroou.imac@gmail.com
ไอแมคลาดกระบังคุณพัฒน์พล    ภักดีสัตยพงศ์214/1 ถนนลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง กรุงเทพ 10520 081-713-8867 , 080-2435777 phatpon.p@gmail.com , kheasorn.b@kpttex.com
ไอแมคหาดใหญ่คุณธนัชพร  ยงสถิตศักดิ์5 ถนนศุภสารรังสรรค์ ซอย4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110086-689-1745 ea_secret@hotmail.com
ไอแมคภูเก็ตคุณเหมราช22/11-12  ถนนหลวงพ่อ ต.ตลาดใหญ่  อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000084-192-6328chi_za@hotmail.com
ไอแมคบางคล้าคุณทิพย์วรรณ  กาญจนมณี76/3  ถนนบางคล้า-แปลงยาว ต.บางคล้า  อ.บางคล้า  จ.ฉะเชิงเทรา  24110081-439-3977 tippawan54k@hotmail.com
ไอแมคบ้านจิกคุณอัครยา  ธีรสิริโรจน์129  ถนนนเรศวร  ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000089-618-4488akkarayap@hotmail.com
ไอแมคชุมพรคุณอวยพร  นุ้ยสุข23/30  ถนนชุมพร-ปากน้ำ หมู่ 7 ต.นาทุ่ง อ.เมือง จ.ชุมพร 86000081-287-2284
ไอแมคลาดหลุมแก้วคุณภูมิพัฒน์  ชัชวาลชลธีระ60/6 หมู่ 1 ต.คูขวาง อ.ลาดหลุมแก้ว  จ.ปทุมธานี  12140084-058-4847
ไอแมคราชบุรีคุณพชรรัชต์  สาระติ217 หมู่ 9  ต.คูบัว อ.เมือง จ.ราชบุรี  70000089-549-1115 somlak48.5.8@hotmail.com
ไอแมคสะเดาคุณกาญจนาภรณ์  แซ่เหลี่ยม 25 ม.5 ต.พังงา อ.สะเดา จ.สงขลา 90170 083-532-1523kreem_001@hotmail.com    pipelovy@hotmail.com
ไอแมคนครศรีธรรมราชคุณสหพล  กีรตินฤนาท22/19  ถนนพัฒนาการคูขวาง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 075-322-121 , 087-3857446
ไอแมคกาฬสินธุ์คุณระวิวรรณ  เรืองเดช99 หมู่ 14 ตำบลคุ้มเก่า อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์087-855-4000bctutor123@gmail.com , ashira-tkd@hotmail.com
ไอแมคมุกดาหารคุณนิตยา  ชาญวรนิต5/9 ซอยร่วมใจ 2 ถนนมุกดาหาร-ดอนตาล ต.ศรีบุญเรือง อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000087-450-7233chanchai.muk@gmail.com
ไอแมคตะกั่วทุ่งคุณธานีรัตน์  บุญรัตน์9/4 หมู่ 9 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82130081-875-7616,085-7852885thaneerat.marketing@gmail.com
ไอแมคเชียงรายคุณขวัญหล้า  จันทะพันธ์685/12-13 ถนนโลดี้เฮาส์ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
ไอแมคตรังคุณนันธิดา  แก้วประดับ37 ถนนหน้าค่าย ต.กันตัง อ.กันตัง จ.ตรัง 92110087-909-0258
ไอแมคคลองสามคลองสาม
55/414 หมู่ลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120062-559-9942charismakids24@gmail.com
ไอแมคคลองหลวงคุณณพชร  เพื่อวงษ์302/609 หมู่ 2 หมู่บ้านพฤกษา11 ต.คลอง3 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120082-962-1616
ไอแมคสะเดาคุณกาญจนาภรณ์  แซ่เหลี่ยม25 หมู่ 5 ต.พังลา อ.สะเดา จ.สงขลา  90170083-532-1523
ไอแมคพัทลุงคุณอุษา  กิมาคม12/9  ถนนผดุงดอนยอ  ต.คูหาสวรรค์  อ.เมือง จ.พัทลุง 93000083-687-1615ruksichon9@hotmail.com
ไอแมค นครศรีธรรมราชคุณสุภาพร  กุกแก้วโรงเรียนกวดวิชาเสริมวิชญ์ทุ่งสง และอิงลิชคลีนิค เลขที่ 4/1 ถ.ประชาอุทิศ ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง นครศรีธรรมราช 80110075-423-188supaporn_kruaew@yahoo.com
ไอแมคปากเกร็ดคุณวรรณี  สุนทรเทพวรากุล53/593  หมู่ 5 ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120081-866-1466
ไอแมคสุรินทร์คุณธัญชนก  หัวใจฉ่ำ132 ถนนเทศบาล 2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000081-8188240 huajaicham24@icloud.com
ไอแมคสมุยคุณจารี  ยอดบาง ห้างบิ๊กซี สาขาสมุย 129/19 หมู่ 1 ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎ์ธานี 84320089-2911303imacsamui@gmail.com
ไอแมคกำแพงเพชรคุณวรรณทณา  จิตสุภานันท์419 ถ.วิจิตร 2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 081-8487699
ไอแมคพิจิตรคุณสายน้ำผึ้ง  ศรีทอง4/546  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร  66000 081-6744717, 086-7580158Sainampang1521@gmail.com
ไอแมคตากคุณวิราวรรณ์ ขวัญกิจพณิชย์ (คุณหมวย)12/4 ซอยชุมพลคีรี ถ.ประสาทวิถี ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110  081-714-5449wirawanm@hotmail.com , muay_me@hotmail.com
ไอแมคเมืองชุมพรชุมพร25/30  ถ.ชุมพร-ปากน้ำ หมู่ที่ 7 ต.นาทุ่ง อ.เมือง จ.ชุมพร085-136-0172peem_o@hotmail.com
 ไอแมคมุกดาหารคุณจันทร์สุดา  อ้วนแก้ว176 หมู่ 10 ต.นากอก  อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร  089-4322866
ไอแมคปทุมสาขาเมืองปทุมธานี119/184 ด้านหน้าหมู่บ้านศุภาลัยวิลล์ ต.บางขะแยง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000092-686-9991imac.mpathum@gmail.com    Imac Muang Pathum,ไอแมค สาขาเมืองปทุมธานี
ไอแมคเชียงคานคุณอรุณรัตน์  ชมวงศ์ 388/6 ม.1 บ.หนองหิน  ต.หนองหิน อ.หนองหิน  จ.เลย 42190             086-2260881kroosom555@hotmail.com
ไอแมคสัตหีบคุณบุญลาภ จุลพรรณ์ 20/61 หมู่2 ต.พลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 096-579-0467,  097-140-8252 038-246007smartenglish.k.m.10@outlook.co.th
ไอแมคอำนาจเจริญคุณมนัสลิน ไตรยพันธ์793 หมู่16 ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 37000081-0542237matamanat@gmail.com
ไอแมค สุพรรณบุรีคุณสันติพงษ์ ผลเจริญ24/21 ถนนเณรแก้ว ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000087-7596336
ไอแมค คลอง4คุณสาวิตรี พรหมสุรินทร์91/892 หมู่3 ถนนรังสิตนครนายก ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
ไอแมคกระบี่คุณศุภฤกษ์ เล็กกุล95/8 ถนนกระบี่เขาทอง ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000083-6448539imackrabi@gmail.com
ไอแมคสาธรคุณอรอนงค์ ประเสริฐดำเนิน และ   คุณธีรวุฒิ คุ้มแวง406/9 ซอยเจริญราษฎร์5 ต.บางโคล่ เขตบางคอแหลม กทม 10120061-2455415
ไอแมคบางบัวทองคุณรัชนี  ศรีสุวรรณ99/15 หมู่ 3 หมู่บ้านชัยพฤกษ์ รัตนาธิเบศ ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี081-4221417  mornsa_jrkowa@hotmail.com
ไอแมคบางเขนคุณนฤมล ทรัพย์ศิริ 49/1 ถนน พหลโยธิน แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม.10210086-6289565jip-joy@yahoo.com
ไอแมคนครปฐมคุณวัลย์ลดา พงษ์เภตรารัตน์25/38 ถ.ริมทางรถไฟตะวันออกต.พระปฐมเจดีย์  อ.เมือง จ.นครปฐม 73000  086-4760356
ไอแมคลำพูนคุณชัยวัฒน์ ทวีจันทร์ 105 หมู่ 8 ต.เหมืองง่า อ.เมือง จ.ลำพูน 51000   85/8 ถ.เจริญราษฎร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000088-414-2177    082-189-3882imac.lumphun@gmail.com , samansri101@hotmail.com
ไอแมคพะเยาคุณบัวทิพย์  ทวีจันทร์75 หมู่ 2 ต.แม่นาเรือ อ.เมือง จ.พะเยา 56000 085-665-7453 chem_109@hotmail.com   http://www.facebook.com/imacphayao
ไอแมคลำปางคุณศศิธร25/6 ถนนสุเรนทรี ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง088-1111155c.charas@gmail.com
ไอแมคสันกำแพงฮันเตอร์คลับ เลขที่?11-11/6 หมู่3 ตำบลสันกลาง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 085-865-0014tkd_hunter@hotmail.com
ไอแมคเชียงใหม่ 100 หมู่ 12 ถนนเชียงใหม่-หางดง ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่053-283840-1, 081-6713487 knt_tkd@hotmail.com
ไอแมคบางกรวยคุณสกาวรัตน์  สื่อวงศ์สุวรรณ The  walk ราชพฤกษ์ 189/1 หมู่ 2 ตำบลบางขุนทอง  อำเภอบางกรวย จังหวัด นนทบุรี 11130081-4594851
ไอแมคเพลินนารี่ คุณสุรัสวดี  ปานวิเชียร (คุณปุ้ม)ร้าน All About Art B 209 อาคารศูนย์การค้าเพลินนารี่ ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220089-5570880
ไอแมคพัทลุง คุณสุดารัตน์  แดงชนะ (คุณน้อง)294 หมู่ 9 ตำบลควนขนุน  อำเภอ ควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110061-7955961
ไอแมคน่านคุณปัทมาภรณ์  พงศ์พัฒนาวุฒิ (คุณอ้อม)284/2 ถ.มหายศ  ต.ในเวียง  อ.เมือง
จ.น่าน  55000
062-4249951
ไอแมคระยอง คุณธัญภัค  สุวรรณชาติ (คุณใหม่)32/2 ถ.เทศบาล 2 ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110095-569-9564tuswannachart@gmail.com
ไอแมค นครสวรรค์คุณอารยา ขุมทอง (คุณแพท)ซ.28/42 ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000094-626-2824
ไอแมคอ่างทองคุณดวงใจ ไหลสงวนงาม (คุณดวง)73/1 หมู่ 7 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง083-6000213